Skip to main content

ई-पत्रिका

 

मुख्यालय की पत्रिकाए / समाचार पत्र लिंक      अधीनस्थ कार्यालयों की पत्रिकाए / समाचार पत्र लिंक
विस्फोटक दर्पण (अंक-19) HQ-2019   मध्यांचल दर्पण (आगरा) अप्रैल -सितम्बर-2020 अंक 17  
विस्फोटक दर्पण (अंक-20) HQ-2020   मध्यांचल दर्पण (आगरा) 2022-23 अंक 18
विस्फोटक दर्पण (अंक-21) HQ-2021   पेसो आगरा, गृह पत्रिका, मध्_यांचल दर्पण अंक 19